รอบเรือเดินทางไป – กลับ เกาะหมาก

เรือ

จากเกาะหมาก

จากแหลมงอบ

ลีลาวดี

8:00 น.

10:30 น.

ปาหนัน

9:00 น.

12:30 น.

ลีลาวดี

11:30 น.

14:00 น.

ปาหนัน

13:30 น.

16:00 น.

ทางรีสอร์ทรับจองเรือให้เฉพาะลูกค้าที่พักที่รีสอร์ทเท่านั้น

The resort accepts boat reservations for customers staying at the resort only.

Leave a Reply