บริการที่พัก มีห้องพักทั้งหมด 64 ห้องแบ่งเป็น 6 โซน มีทั้งแบบโรงแรม และ บังกะโล
บริการจองเรือให้ลูกค้าของรีสอร์ทมีรถรับส่งท่าเรือให้ฟรี
บริการจองทริปท่องเที่ยวรอบ ๆ เกาะหมาก
มีกิจกรรมตกปลาหมึก
มีรถมอเตอร์โซค์ให้เช่า
มีสะพานสู้ฝันที่เป็น Land Mark ของเกาะหมาก ที่ยาวกว่า 500 เมตร

 

 

The accommodation offers a total of 64 rooms divided into 6 zones, both hotels and bungalows.
Boat booking service for resort customers to have a free shuttle to the pier
Travel booking service around Koh Mak
There is a squid fishing activity.
There is a motorbike for rent.
There is a bridge that is a land mark of Koh Mak that is more than 500 meters long.