ห้อง Autumn Leaf เป็นห้องแบบ บังกะโล สร้างด้วยไม้ ขนาด 85 ตารางเมตร ตั้งอยู่กลางสวน หันหน้าเข้าหาทะเล หน้าห้องพักสามารถเห็นทะเลทุกห้อง  มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน มีจำนวนทั้งหมด 8 ห้อง

  Autumn Leaf Room is a wood-built bungalow room of 85 square meters in the middle of the garden. Facing the sea In front of the room, you can see the sea in every room. There are complete facilities. There are 8 rooms in total.

PEAK SEASON

New Year, Songkran Festival
Exclude Vat 

3,500 -. INCL.ABF

HIGH SEASON

Oct 1 – Nov 30 , Feb 1 – May 31
Exclude Vat 

2,500 -. INCL.ABF

GREEN SEASON

Jun 1 – Sep 30
Exclude Vat 

2,000 -. INCL.ABF