ห้อง Garden View เป็นอาคารแบบโรงแรม 2 ชั้น เป็นห้องขนาด 40 ตารางเมตร มีเตียงขนาด Queen  Size 2 เตียง 18 ห้อง และ 3 เตียงจำนวน 4 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครั้น ตั้งอยู่ในสวน รวมทั้งหมด 22 ห้อง

Garden View Room is a 2-storey hotel building. It is a 40 square meter room with 2 queen size beds, 18 rooms and 3 beds. Located in the garden, total 22 rooms.

PEAK SEASON

New Year , Songkran Festival

Exclude Vat

2,900 -. INCL.A

HIGH SEASON

Oct 1 – Nov 30 , Feb  1 – May 31

Exclude Vat

1,900 -. INCL.ABF

GREEN SEASON

Jun 1 – Sep 30

Exclude Vat

1,700 -. INCL.ABF